Gizlilik Politikası


Bu bildirimin nedenleri

Sayın kullanıcı, bu sayfalar, kullanıcıların kişisel bilgileri ile ilgili olarak web sitesinin nasıl yönetildiğini  açıklamaktadır.  Bu bilgiler Kanun Hükmünün  N. 196/2003 13. maddesi   - kişisel bilgilerin korunması - uyarınca, Meroni comunicare nin ana sayfası olan www.meroni.it adresinden erişilebilen, Meroni comunicare tarafından sunulan web hizmetleri ile etkileşimi olanları kapsamaktadır.
Aşağıdaki bilgiler, linkler aracılığı ile erişilen diğer web siteleri için değil, sadece bu site için geçerlidir. Bu bilgiler 2/2001 numaralı Taahhüt'e dayanır ve bu  Taahhüt, 95/46/EC nolu yönergenin 29. maddesi ile kurulan Grup tarafından toplanan  kişisel verilerin korunması için, Avrupalı yetkililer  tarafından, 17 mayıs 2001'de, kişisel verilerin toplanması ve özellikle link amacı ne olursa olsun kullanıcılar web sayfalarına bağlandığında veri denetleyicilerinin kullanıcılara sağlamak zorunda olduğu  bilginin yöntemi, zamanlaması ve niteliği için minimum gereksinimleri belirlemek için kabul edilmiştir.

1.Veri İşleme Mülkiyeti

Caterpillar Fluid System Srl - via Famagosta 75 - 20142 Milano (Italia) | info@anchorfluidsystems.com


2. Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın toplayabileceği veriler arasında: Çerez, Tarama ve kullanım Verileri ve İlk isim vardır.

Toplanan Diğer Kişisel Verileri  işbu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya veri toplama sırasında özel adanmış bir açıklama metni ile vurgulanmış olabilir. Kişisel Veriler Kullanıcı veya Veri Konusu Kişi tarafından özgürce eklenebilir veya  Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Uygulama Çerezlerinin herhangi bir kullanımı ya da uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri, aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulan hizmeti vermek amacıyla Kullanıcıyı tanımlamak ve tercihlerini hatırlamak için hizmet vermektedir. Uygulamanın Çerezlerinin devre dışı bırakılarak Bazı Kişisel Verilerin, özellikle Navigasyon Verisinin, sağlanamaması gezinmeyi  veya Uygulamanın hizmetlerini sağlamasını imkansız hale getirebilir.

Toplanan Kişisel Veriler, Kullanıcı ve kullanıcının bilgi sağladığı üçüncü şahıslar ile ilgili olabilir. Kullanıcı, üçüncü şahısların Uygulama üzerinden yayınladığı ve paylaştığı Kişisel Verilerin sorumluluğunu üstlenir ve onları iletmek ya da yaymak hakkına sahip olduğunu beyan eder, böylece Veri Denetimcisini üçüncü şahıslara karşı tüm sorumluluktan serbest bırakır.


3. Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel bilgi veya veri
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Tarama ve  Veri kullanımı
Siteden otomatik olarak toplanan bilgiler, siteye bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya domain adları, URI adresleri (Uniform Resource Identifier), talep zamanı, sunucuya talebi göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak  alınan dosyanın boyutu, sunucunun cevabının durumunu gösteren numerik kod (başarılı sonuç, hata, vb), ülke kökeni,  ziyaretçi tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin özellikleri,  ziyaret başına düşen çeşitli zaman bilgileri (örneğin, her sayfada harcanan zaman),  ziyaret edilen sayfaların dizilimine referans vererek site içinde izlenen yol ile ilgili ayrıntılar ve işletim sistemi ve kullanıcının IT ortamı  ile ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı
Uygulamanın hizmet veya ürünlerinin bireysel kullanıcısı anlamına gelir.

Veri konusu kişi
Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek  veya tüzel kişi

Veri işlemcisi
Kişisel Veri işleme sistemi için Veri Denetimcisi tarafından tayin edilmiş gerçek kişi, tüzel kişi, kamu yönetimi organizasyonu, dernek ya da kuruluş

Veri denetimcisi
Amaçlar ve Kişisel Verilerin işleme yöntemleri, kullanılan araçlar ve bu Sitenin çalışması ve kullanımı ile ilgili güvenlik önlemlerini ile ilgili kararlar verme hakkına sahip, aynı zamanda başka Veri Denetleyicisi ile ortaklaşa olan, gerçek kişi, tüzel kişi, kamu yönetimi ya da başka bir kişi, dernek veya kuruluş.


4. Elde edilen Verinin işleme yeri ve biçimi

İşlem Yöntemi
Veri Denetimcisi İlgili Tarafların ve Kullanıcıların Verilerini yasal ve uygun bir şekilde işler ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya Verilerin yetkisiz imhasını önlemek için uygun güvenlik önlemleri alır. İşlem, bilgisayar ve / veya telematik araçlar kullanarak, belirtilen amaçlar ile katı ilişkili, örgütsel yöntemler ve mantıklarla gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Veriye erişim, dış tarafların (örneğin, üçüncü taraf teknik servis sağlayıcıları, mail taşıyıcıları, host sağlayıcıları, IT şirketleri, iletişim ajansları gibi)  kullanımına sunulabilir. Yöneticilerin güncellenmiş bir listesi her zaman Sahip tarafından istenebilir.

Yer
Veriler, bu belgenin geri kalan kısmında aksi belirtilmedikçe, Veri Denetleyicisinin merkezinde işlenir.

Conservation Time
Veri, Kullanıcı tarafından istenen hizmeti gerçekleştirmek için, gerekli bir süre boyunca tutulur ve  kullanıcı her zaman askıya alınması veya kaldırılmasını  talep edebilir.5. Toplanan Verilerin kullanımı

Kullanıcı ile ilgili veriler veya Veri Konusu kişi şu amaçlar için toplanır: Analitik ve E-posta iletişimi
Her amaç için kullanılan Kişisel Verilerin çeşitleri bu belgenin belirli bölümlerinde verilmektedir.
Veri kullanımı Sahibi tarafından ek amaçlar için, bazı durumlarda ve yasal amaçlar için, belirli bir kullanıcı veya Veri Konusu kişi tarafından rıza gerektirebilir.

Kullanıcı ile ilgili veriler veya Veri Konuları şu amaçlar ve servisler için toplanır:

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibe web trafiğini izleyip analiz etme olanağınısağlar ve kullanıcı davranışlarını takip etmek için kullanılabilir. 
Google Analytics (Google) Google Analytics Google Inc ("Google") tarafından sunulan bir web analiz hizmetidir. Google Uygulama kullanımını izlemek ve incelemek, Uygulama faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve diğer Google hizmetleri ile bunları paylaşmak için toplanan verileri kullanır. Google kendi reklam ağının ilanlarını bağlamlandırma ve kişiselleştirmek için, toplanan verileri kullanabilir. Toplanan Kişisel veriler: Çerez ve Tarama ve Veri kullanımı. İşleme 
 Yeri: ABD - Gizlilik Politikası.

E-posta ile iletişim  Mail Listesi / Haber Bülteni (Bu Web Sitesi)  E-posta listesine kaydı takiben Kullanıcının e-posta adresi  manüel olarak
 Uygulama ile ilgili ticari veya promosyonel amaçlı  periodik bir bülten ve bilgisler alan kişi listesine eklenir. Toplanan kişisel veriler: eMail, şirket adı, ad ve soyadı, cinsiyet, telefon numarası, adres.6. Veri işleme ile ilgili ek bilgiler

Yasal Koruma
Kullanıcının Kişisel Verileri, Kullanıcı tarafından uygunsuz kullanımından kaynaklanan sebeplerle mahkemede veya evrelerinde Uygulama Sahibi tarafından yasal amaçlarla kullanılabilir.

Ek Bilgiler
Kullanıcı veya Veri Konusu kişi tarafından sağlanan belirli hizmetlerin veya Verilerin işlenmesine ilişkin özel bilgiler Site sayfalarında gösterilebilir.

Koruma
Kullanıcının Kişisel Verileri, Uygulamanın korunması için ileri zamanlarda farklı şekillerde  ve farklı amaçlar için kullanılabilir.

Sistem Kayıtlarını
Işletim ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve kullandığı herhangi bir üçüncü taraf hizmetleri, sistem kayıtlarını toplayabilir, yani, navigasyon dahil olmak üzere etkileşimi kaydeden dosyalar. Ayrıca bunlar IP adresleri gibi kişisel verileri içerebilir.

Bu politikada yer almayan bilgiler
Kişisel bilgileri işleme hakkında daha fazla bilgi herhangi bir zamanda Sahibinden istenebilir.

Veri konusu kişilerin hakları
Verinin bahsettiği kişiler herhangi bir zamanda kendi verilerinin depolanmış olup olmadığını bilmek hakkına sahiptir ve içerikleri ve kökeni hakkında bilgi edinmek, bunların doğruluğunu kontrol etmek veya onların takviyesi, silinmesi, güncellenmesi veya düzeltilmesi ya da anonim biçime dönüşümü ya da hem  hukuka aykırı olarak tutulan herhangi bir veriyi bloke etmek  hem de  her türlü yasal nedenler için uygulamalarına karşı çıkmak için Veri Denetleyicisine danışabilir. İsteklerin İşlem Sistemi Sahibine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu Gizlilik Politikası ile İlgili Değişiklikler
Uygulama, herhangi bir zamanda bu sayfadaki Kullanıcılarına haber vererek ve Kişisel Bilgilerin her durumda benzer korunmasını garanti ederek, bu Gizlilik Politikası'nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  Alt kısımda listelenen son değişiklik tarihine bakarak, bu sayfanın sık sık kontrol edilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili bilgiler
Veri Denetimcisi Iubenda tarafından sağlanan ve Iubenda sunucularında barındırılan modüllerden başlayarak hazırlanmış bu gizlilik politikasından sorumludur.


8.  Yasal bilgi

Avrupalı Kullanıcıların Dikkatine: Bu gizlilik bildirimi 95/46/EC nolu EC Direktifinin 10. maddesi ve 2002/58/EC Direktifinin hükümleri altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Çerezler konusunda 2009/136/EC Direktifi tarafından yeniden düzenlendiği şekilde hazırlanmıştır.


Bu gizlilik politikası sadece bu uygulama ile ilgilidir.


Son güncelleme: 21 Mart 2013